Idrija je mladim prijazna občina!

17. septembra 2014 me je razveselila novica, da je Občina Idrija prejemnica certifikata Mladim prijazna občina. Pridobitev certifikata smo namreč v Mladinskem centru Idrija predlagali januarja, župan Bojan Sever se je z idejo strinjal in februarja je občinski svet namero potrdil. Po pol leta je Inštitut za mladinsko politiko pod pokroviteljstvom predsednika RS Borut Pahor ugotovil, da Idrija ustreza kriterijem.


Kaj prinaša certifikat?

Predvsem zavezo, da se bo delalo naprej in ukrepe redno obnavljalo. S tem se ad hoc mladinske politike tudi v Idriji premikajo k bolj sistematiziranemu in dolgoročnemu pristopu.

On 17th September 2014 my home Municipality of Idrija was awarded a certificate “Youth-friendly Municipality”. Obtaining this certificate was proposed by Idrija Youth Center in January 2014, accepted in February 2014 and after half a year Inštitut za mladinsko politiko (Insititute for Youth Policy) decided that Municipality of Idrija fulfils all requirements.

Map above shows where my new class-mates come from - impressive, huh? :)

Map above shows where my new class-mates come from - impressive, huh? :)

Fascinantno. 

[Moder kvadrat v sredini je Prepovedano mesto.]

Nedavno je izšla nova številka Idrijskih razgledov, v kateri v članku ‘To mesto je moje, pa vendar moje ni’ pišem o povezovanju mladih z Unescovo dediščino: o priložnostih, ovirah, napačnih razumevanjih in morebitnih rešitvah.

In a recently published Idrija Horizons one can also find my article on connecting youth to UNESCO heritage in Idrija: opportunities, obstacles, misunderstandings and possible solutions.

Nedavno je izšla nova številka Idrijskih razgledov, v kateri v članku ‘To mesto je moje, pa vendar moje ni’ pišem o povezovanju mladih z Unescovo dediščino: o priložnostih, ovirah, napačnih razumevanjih in morebitnih rešitvah.

In a recently published Idrija Horizons one can also find my article on connecting youth to UNESCO heritage in Idrija: opportunities, obstacles, misunderstandings and possible solutions.